Pomnik ks. Jankowskiego już w Gdańsku

– Ks. prałat był człowiekiem mówiącym prawdę i głośno artykułującym swoje zdanie, a takie osoby zawsze mają kłopoty. Udowodnił jednak, że idąc pod prąd, wbrew większości i panującym trendom można realizować najbardziej szczytne cele – powiedział przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla podczas prezentacji pomnika ks. Henryka Jankowskiego.

Spotkanie odbyło się na terenie zakładu Pellowski, którego właściciel Grzegorz Pellowski był spiritus movens całego przedsięwzięcia. Szef gdańskiej „S” wymienił również inne osoby, które przyczyniły się do powstania pomnika ks. Jankowskiego – m.in. Jana Kosiedowskiego (koordynatora prac technicznych), Annę Smółkę (autorkę planu zagospodarowania terenu wokół pomnika). Krzysztof Dośla podkreślił także przychylność dla idei uhonorowania ks. prałata ze strony Rady Miasta Gdańska i metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Długo można by wymieniać zasługi ks. Henryka Jankowskiego dla „Solidarności”, mieszkańców Gdańska i całej Polski – mówił Krzysztof Dośla – Pod koniec życia był osamotniony, zostało przy nim niewiele osób z tych, które dużo mu zawdzięczają. Przewodniczący ZRG i jednocześnie szef społecznego komitetu budowy monumentu poinformował, że koszt fundamentów, cokołu i samego pomnika wyniósł 130 tys. zł.

Grzegorz Pellowski uzupełnił, że na tą sumę złożyły się przede wszystkim wpłaty od regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” z całego kraju oraz od indywidualnych darczyńców, choć często niewielkie, szczególnie cenne, bo pokazujące pamięć zwykłych mieszkańców o kapelanie „S”.

Pomnik ks. Henryka Jankowskiego zostanie uroczyście odsłonięty na skwerze jego imienia w pobliżu Bazyliki św. Brygidy 31 sierpnia. Do Gdańska przywiózł go5 lipca z Kijowa, gdzie pomnik był odlewany, proboszcz wieloletniej parafii ks. prałata ks. Ludwik Kowalski. Jak powiedział, ostatnia droga ks. Jankowskiego do Gdańska wyniosła blisko 1,5 tysiąca kilometrów i trwała 2 dni.

Pomnik odlany z brązu ma 2,3 m wysokości, całość wraz z cokołem będzie mierzyć 3,7 m. Autorem monumentu jest Giennadij Jerszow, artysta-rzeźbiarz ukraińskiego pochodzenia od lat mieszkający w Gdańsku. – To dla mnie jedno z najważniejszych dzieł w życiu – mówił podczas prezentacji pomnika rzeźbiarz – Chcę zwrócić szczególną uwagę na atrybuty ks. prałata, czyli Pismo Św. trzymane w ręku i naszyjnik przedstawiający gdańskie Trzy Krzyże – dodał Jerszow. Warto podkreślić, że artysta w tym przypadku zrezygnował ze swojego honorarium.

Fot. Adam Chmielecki

Przeczytaj więcej…>>

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę