Polsko – Niemieckie Forum Związków Zawodowych Na rzecz lepszej Europy dla pracowników

Aby sytuacja pracowników polepszyła się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, koniecznym jest uczestnictwo wszystkich uprawnionych do głosowania w wyborach na europosłów. Winno się też głosować na społecznie zorientowane proeuropejskie partie polityczne – twierdzi  Tadeusz Majchrowicz, z-ca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność.

W dniach 9-10 kwietnia, w Warszawie, tym razem w siedzibie OPZZ, odbyło się kolejne Polsko – Niemieckie Forum Związków Zawodowych. Kolejne za rok odbędzie się w Niemczech. Uczestniczyli w nim przedstawiciele niemieckich i polskich związków zawodowych, m.in. z DGB (Federacja Niemieckich Związków Zawodowych), NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ. Spotkanie zakończyło się podpisaniem stanowiska, w którym przedstawiciele związków domagają się:

1. skutecznego wdrażania zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych poprzez dalsze inicjatywy legislacyjne na szczeblu UE i krajowym, a także zapewnienia wystarczających środków finansowych w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF);

2. dyrektywy w sprawie płacy minimalnej w wysokości 60% lub 50% mediany krajowej lub płacy minimalnej, w zależności od tego, która wartość jest wyższa w państwie członkowskim;

3. wzmocnienia systemów rokowań zbiorowych w państwach członkowskich UE oraz promowania praw do partycypacji pracowniczej ;

4. środków wspierających konwergencję wynagrodzeń w Europie, w tym Protokołu Postępu Społecznego w celu ochrony prymatu praw socjalnych nad swobodami gospodarczymi w następnych traktatach UE;

5. stworzenia stanowiska europejskiego ministra pracy w kolejnej Komisji Europejskiej, uprawnionego do zwalczania transgranicznego dumpingu płacowego, wspieranego przez Europejski Urząd Pracy i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w celu ochrony standardów socjalnych i zatrudnienia;

6. przestrzegania zasad „Sprawiedliwej transformacji” w celu ochrony pracowników i ich rodzin dotkniętych digitalizacją i transformacją energetyczną;

7. wdrożenia zasady równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy dla wszystkich pracowników w UE

Oprac. mig

Download PDF
Powrót Drukuj stronę