Polska z jednym z najniższych udziałów płac w PKB w Europie

Tylko 46 proc. udziału PKB w Polsce przeznaczane jest na wynagrodzenia. To najnowsze dane Komisji Europejskiej. Za nami jest tylko Litwa i Łotwa. Średni udział PKB w wynagrodzenia w Europie to aż 58 proc. Na dodatek z roku na rok coraz w Polsce zmniejsza się udział pensji w PKB. W ciągu 12 lat spadł on aż o 10 proc. Nawet wśród krajów, które teraz głęboko przeżywają kryzys sytuacja wygląda lepiej. Udział wynagrodzeń w PKB we Włoszech wynosi 55,5 proc., w Hiszpanii – 53,1 proc., Grecji – 50,5 proc. Największy, powyżej 60 proc. jest w Wielkiej Brytanii – 63,9 proc. i Belgii – 62,4 proc. Jest on bardzo wysoki, powyżej 50 proc. w takich krajach jak: Holandia – 59,9 proc., Francja – 58,8 proc., Niemcy i Dania – 58,4 proc., Finlandia – 58,2 proc.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę