Polska wieś bezrobotna

Polscy rolnicy mają mało pracy, w większości nie uzyskali fachowego wykształcenia, a ponad połowa ma 45 lat i więcej. Taki obraz mieszkańców wsi wyłania się z danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku – pisze Dziennik Gazeta Prawna. Wraca temat ukrytego na wsi bezrobocia.

Nieoficjalnie na polskiej wsi co najmniej 600 tysięcy osób  jest bez pracy – wyliczał jesienią ub. r.  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Oficjalnie bez pracy w rolnictwie jest niecałe 50 tys. osób. Mała liczba rolników zarejestrowanych w urzędach pracy wynika głównie z obowiązującego prawa, gdyż w większości nie mogą się oni zarejestrować w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym może być tylko ta osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających dwa hektary przeliczeniowe (według GUS w całym ubiegłym roku dawały one dochód wynoszący 5426 zł).  Ze spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r. wynika, że liczba osób, które w tym czasie pracowały wyłącznie lub głównie w rolnictwie, była o… 249 tys. większa niż przed ośmioma laty i wyniosła 2,2 mln osób. I to w sytuacji, gdy zajęć w gospodarstwach jest coraz mniej.  Dlatego w rolnictwie jest kilkaset tysięcy osób zbędnych, bez których produkcja rolna by nie spadła.  Ale z nawet niewielkiego kawałka ziemi można mieć żywność i ubezpieczenie zdrowotne oraz dopłaty z Unii Europejskiej.

- Jeśli przeliczy się pracę wykonywaną przez rolników na pełne etaty (pełny etat to 2120 godzin pracy w roku przez 265 dni roboczych po 8 godzin dziennie), wtedy wystarczyłoby ich tylko dla 980 tys. spośród około 1,9 mln zatrudnionych w gospodarstwach indywidualnych. A to oznacza, że jest w nich aż 900 tys. zbędnych osób, bez których produkcja rolna by nie spadła. Jeśli jednak wyeliminuje się z tego rachunku gospodarstwa do 1 ha, wtedy takich osób będzie 600 tys. – pisze „DGP”.

Jak wynika z dokumentów spisowych GUS ze spisu z 2010 r., na które powołuje się dziennik „DGP” polskie gospodarstwa rolne są tak małe, że dla ponad 681 tys. osób wystarcza w nich pracy na nie więcej niż trzy miesiące. Prawie 300 tys. wykonuje pracę tylko w okresie 3–6 miesięcy. Równocześnie ponad 177 tys. ma zajęcie od pół roku do 9 miesięcy, a 196 tys. ma zatrudnienie 9–12 miesięcy. Z danych spisu wynika, że tylko 1,9 proc. osób prowadzących gospodarstwo rolne ma wyższe wykształcenie rolnicze, 0,2 proc. legitymuje się wykształceniem policealnym, 8,3 proc. średnim zawodowym, 10,9 proc. zasadniczym zawodowym, a 19,7 proc. ma tylko kurs rolniczy. Co druga osoba pracująca na wsi nie uzyskała żadnego wykształcenia rolniczego.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę