„Polska – moje miejsce, mój kraj” – konkurs dla uczniów z Pomorza!

Do 15 marca br. można przesyłać zgłoszenia uczniów (solistów i zespołów) wszystkich typów szkół z województwa pomorskiego w konkursie „Polska – moje miejsce, mój kraj”, organizowanym przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie lub plastycznie, a jego efektem będzie m.in. przegląd piosenki patriotycznej i wernisaż prac plastycznych laureatów. Warto spróbować swoich sił. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe oraz dwie nagrody specjalne – stypendia Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”.

W tym roku celem inicjatywy jest nie tylko rozwój pasji i talentów młodego pokolenia oraz propagowanie postaw patriotycznych, ale także upamiętnienie 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Regulamin konkursu zakłada 3 etapy, od szkolnego do wojewódzkiego. Finał przewidziano na 19–20 maja, a koncert laureatów w sierpniu, podczas uroczystych obchodów 35-lecia Związku.

Patronat nad konkursem „Polska – moje miejsce, mój kraj” objęli m.in. pomorski kurator oświaty Elżbieta Wasilenko, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przewodniczący Komisji Krajowej i przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i Krzysztof Dośla.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy oswiata@solidarnosc.gda.pl.

Zobacz regulamin

Pobierz kartę zgłoszenia

– Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie. Zachęcajcie Państwo kolegów od wychowania muzycznego, plastycznego, nauczycieli innych przedmiotów, także, gdy nie należą do „Solidarności”. To jedna z form działań na rzecz rozwoju świadomości historyczno-patriotycznej uczniów! Niech w udziale w konkursie nie zabraknie reprezentacji z żadnego powiatu województwa pomorskiego, z żadnej oświatowej organizacji związkowej – zachęca przewodniczący gdańskiej oświatowej „S” Wojciech Książek.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę