Polska dla obywateli?

Polacy nie przestaną emigrować, dopóki w Polsce nie zostaną wprowadzone wzorce z krajów cywilizowanych – twierdzi Rafał A. Ziemkiewicz w artykule zamieszczonym na portalu wgospodarce.pl.

Publicysta dodaje, że zadaniem państwa jest służenie obywatelom, a nie zmuszanie ich do posłuszeństwa, co się obecnie dzieje w Polsce. Życie w kraju porównuje do pływania w kisielu – jest ono możliwe, ale wymaga dużego wysiłku. Według Ziemkiewicza najgorsza sytuacja panuje na prowincji, gdzie lokalni dygnitarze nadużywają władzy.

Na stałe za granicą przebywa już ponad 2 mln Polaków – tak wynika z danych GUS. Są zameldowani w Polsce, ale za granicą szukają nie tylko pracy, ale lepszych niż w Polsce warunków zatrudnienia, wyższych zarobków i godnego życia.

O emigracji zarobkowej myśli obecnie już co piąty Polak podają badania GUS. Największą grupę stanowią młodzi –  wśród osób w wieku 18-24 lat wyjazd z Polski rozważa jedna trzecia badanych. Wielu z nich nie zamierza wyjechać na stałe, bardzo często jednak nie wyobrażają sobie powrotu do kraju po odniesieniu sukcesu na emigracji.

Rafał Ziemkiewicz podkreśla, że w Polsce musiałoby się bardzo wiele zmienić, aby ci ludzie zechcieli wrócić do kraju.

– Musiałyby zostać przyjęte pewne wzorce krajów cywilizowanych. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli mieć państwo, które służy obywatelom, a nie państwo, które służy samo sobie czy jakiejś tam grupie, nomenklaturze, która to państwo okupuje – mówi Rafał A. Ziemkiewicz.

Przeczytaj artykuł wgospodarce.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę