Polska bieda – miliony żyją poniżej minimum egzystencji

Aż 2,8 mln Polaków, czyli 7,4 proc. społeczeństwa, żyje w skrajnym ubóstwie. Na Pomorzu to 6,5 proc. mieszkańców – wynika z raportu GUS. Mowa o członkach gospodarstw domowych, w których dochód na 1 osobę jest niższy od minimum egzystencji (dla osoby samotnej to 540 zł, a dla 4-osobowej rodziny 1458 zł miesięcznie). Skala tego zjawiska przeraża, a przecież trzeba pamiętać o kolejnych milionach Polaków, którzy również żyją biednie, choć ich dochód przekracza skrajnie niskie granice minimum egzystencji.

Co chyba najgorsze, skrajnym ubóstwem najbardziej zagrożone są najsłabsze grupy społeczne, które powinny znajdować się pod szczególną opieką państwa – dzieci i młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne oraz rodziny wielodzietne. Poniżej minimum egzystencji żyje 11 proc. rodzin z 3 dzieci oraz 27 proc. rodzin posiadająca 4 lub więcej dzieci. Ten brak wsparcia dla rodzin wielodzietnych przekłada się na sytuację demograficzną, a w konsekwencji także finansową Polski (chociażby w kontekście systemu ubezpieczeń społecznych). To kolejny dowód, że za brak solidarności społecznej płaci się bardzo wysoką cenę.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę