Polscy seniorzy mają najgorzej w Europie

Polska i Grecja to dwa najgorsze miejsca dla życia osób starszych (od 55 do 74 roku życia) w Unii Europejskiej – wynika z indeksu starzenia się (AAI) opracowanego przez ekspertów UE na podstawie badania czterech dziedzin życia – poziomu zatrudnienia, uczestnictwa osób starszych w życiu społeczeństwa, samodzielnego życia w zdrowiu i bezpieczeństwie oraz możliwości i warunków sprzyjające aktywnemu starzeniu się. Najlepiej pod tym względem w Unii Europejskiej prezentują się Szwecja, Dania i Holandia.

Badanie indeksu aktywnego starzenia się AAI prowadzone jest od 2010 r. co dwa lata. W indeksie bierze się pod uwagę m.in. takie aktywności, jak praca, wolontariat, opieka nad dziećmi i wnukami, aktywność polityczna, udział w ćwiczeniach fizycznych. Oceniana jest też opieka nad osobami starszymi, dostęp do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo finansowe osób starszych, ich fizyczne bezpieczeństwo, dostęp do możliwości uczenia się przez całe życie. Analizowane są też pozostała oczekiwana długość życia w danym kraju w wieku 55 lat, oczekiwana długość życia w zdrowiu, kondycja psychiczna, poziom wykształcenia, utrzymywanie więzi społecznych czy korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę