Polpharma – Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim zostały laureatem VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. To jedyny reprezentant Pomorza w gronie 14 wyróżnionych w tegorocznym wydaniu konkursu.

Gala wręczenia nagród odbyła się 15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z udziałem głowy państwa i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Ideą konkursu jest wspieranie pracodawców zapewniających dobre warunki pracy i promowanie dialogu społecznego. W komisji konkursowej biorą udział m.in. przedstawiciele „Solidarności”, Państwowej Inspekcji Pracy i Kancelarii Prezydenta (konkurs zainicjował w 2008 r. śp. prezydent Lech Kaczyński, a po 2010 r. Bronisław Komorowski podtrzymał prezydencki patronat). Wśród kryteriów brane są pod uwagę relacje pracodawcy z pracownikami, w tym swoboda działalności związkowej, bezpieczeństwo pracy oraz zatrudnienia. Dlatego kandydatury przedsiębiorstw zgłaszają zakładowe organizacje związkowe.

– Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wyróżnienie naszego przedsiębiorstwa, bo potwierdza ono dobre praktyki ze strony pracodawcy, ale również skuteczność komisji zakładowej. W Polpharmie pracodawca dba o dialog z pracownikami, dlatego z czystym sumieniem zgłosiliśmy kilka miesięcy temu naszą firmę do tego konkursu. Współpraca zarządu firmy i organizacji związkowej „S” trwa od wielu lat i pokazuje, że możliwe jest wprowadzanie rozwiązań korzystnych zarówno dla firmy, jak i pracowników. Wynegocjowaliśmy zakładowy układ zbiorowy pracy. Przy zakładzie działa centrum aktywizacji zawodowej dla odchodzących pracowników. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych działa na poziomie przekraczającym ustawowe wymogi. Co roku negocjowany jest wzrost wynagrodzeń. Pracownicy otrzymują dodatkowe premie, pracodawca zapewnia także wszystkim posiłek w trakcie dnia pracy. Istnieje zakładowy program emerytalny oraz program dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Wszystko to zgodnie z firmowym motto „Ludzie pomagają ludziom”. Taka jest zresztą nazwa zakładowej fundacji pomagającej dzieciom pracowników, w która zaangażowani są również przedstawiciele naszej organizacji – uzasadnia Leszek Świeczkowski, przewodniczący KZ NSZZ „S” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma, który wraz ze swoimi zastępcami wziął udział w gali wręczenia nagród Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

W zatrudniającej ok. 1700 pracowników Polpharmie poziom uzwiązkowienia wynosi ponad 49 proc. – Liczymy, że wkrótce przekroczymy „magiczną barierę” 50 proc. – dodaje Leszek Świeczkowski.

Człowiek jest przed kapitałem

Wręczający wspólnie z prezydentem wyróżnienia przewodniczący „S” Piotr Duda powiedział do nagrodzonych pracodawców: – Dziękuję wam, że jesteście i pokazujecie, że człowiek powinien być i jest przed kapitałem. Ideą konkursu jest promowanie tego, o co w Polsce jest bardzo trudno – stabilnego zatrudnienia. To wpływa na bezpieczeństwo pracy, stabilność zatrudnienia, działalność związków zawodowych. Wy pokazujecie, że jest to możliwe. W kraju jest wiele konkursów dla pracodawców, ale ten jeden jest szczególny – bo wyboru dokonują sami pracownicy, związkowcy. Laureaci konkursu zapewne nie wygraliby przetargów publicznych, bo oni zatrudniając pracowników zgodnie z zasadami Kodeksu pracy ponosząc przez to wyższe koszty pracy i w związku z tym są mniej konkurencyjni.

Przewodniczący „Solidarności” wręczył Bronisławowi Komorowskiemu pióro z wygrawerowaną nazwą Związku, aby „podpisywał jak najwięcej propracowniczych ustaw i aktów prawnych”. Prezydent zwrócił uwagę na trudności przed jakimi często staje podpisując ustawy, które nie mogą zadowolić wszystkich stron. Podziękował „S” za wspaniałą inicjatywę, a pracodawcom za ich pomysły i inicjatywy, dzięki którym trudna współpraca między przedsiębiorcami i pracownikami jest możliwa i udana.

Zobacz pełną listę nagrodzonych pracodawców

Przeczytaj więcej o działalności „S” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę