„Polpharma” nagrodzona

Komisja Certyfikacyjna na posiedzeniu 14 października br. w Warszawie dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie przyznawania przez NSZZ „Solidarność” certyfikatu .

W wyniku oceny kryteriów, komisja postanowiła przyznać certyfikaty w roku 2013 14 firmom, w tym jednej z naszego regionu. Są to Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” po raz pierwszy odbył się jesienią 2008 roku z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. Do konkursu mogą być zgłaszane firmy, w których działa związek zawodowy. Patronat nad akcją objął prezydent RP Lech Kaczyński, a obecnie – Bronisław Komorowski.

W komisji konkursowej biorą udział m.in. przedstawiciele „Solidarności”, państwowej Inspekcji Pracy i Kancelarii Prezydenta. Wśród kryteriów brane sa pod uwagę relacje pracodawcy z pracownikami, w tym swoboda działalności związkowej, bezpieczeństwo pracy oraz zatrudnienia.

Więcej o działalności „Solidarności” w Polpharnie…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę