Polmlek-Maćkowy przy grobie Księdza Jerzego

Od 28 lat NSZZ „Solidarność” pełni symboliczną wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu w parafii św. Stanisława Kostki.

Od 8 do 9 czerwca 2013 r. wartę przy grobie pełnili przedstawiciele organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy z Gdańska. Byli to: Aleksandra Kirol, Mirosław Kirol, Grzegorz Panasiuk, Zbigniew Sikorski oraz Agnieszka Surma.

Przypomnijmy, że wartę honorową przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełnią członkowie „Solidarności” z całego kraju. W Regionie Gdańskim akcję koordynuje Krzysztof Żmuda.

Zdjęcia: Zbigniew Sikorski
Download PDF
Powrót Drukuj stronę