Polak długotrwale bezrobotny

Trzech na pięciu bezrobotnych jest bez pracy dłużej niż rok – wynika z kwietniowego sondażu CBOS. Długotrwale bezrobotnych mamy 58 proc., w tym 17 proc. nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, a 29 proc. nie pracuje od ponad pięciu lat. Osoby będące bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy stanowią 13 proc. wszystkich bezrobotnych, od trzech miesięcy do pół roku 15 proc., krócej niż kwartał – 14 proc.

polacy_bezrobotny

Z zasiłku dla bezrobotnych utrzymuje się 9 proc. badanych bezrobotnych. Najwięcej, bo 66 proc., deklaruje, że utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych przez innych członków rodziny, z własnej pracy żyje co trzeci bezrobotny, a 13 proc. z oszczędności. Dla 14 proc. źródłem dochodów są świadczenia z opieki społecznej, instytucji charytatywnych oraz Kościoła. 1 proc. respondentów przyznało, że utrzymuje się z nieuczciwie zdobytych środków finansowych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę