Polacy w średnim wieku zadłużają się

Aż trzykrotnie wzrosła wielkość długów Polaków w średnim wieku w ciągu 4 lat. Zadłużeni w wieku 36 – 59 lat mają do oddania 28,5 mld zł – to dane najnowszego Krajowego Rejestru Długów. Przyczyny są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony sytuacja ekonomiczna Polaków poprawia się i część osób zadłuża się kupując na kredyt kosztowne rzeczy. Z drugiej strony jest też ogromna grupa rodaków, którzy popadają w tarapaty finansowe, na przykład tracąc pracę czy z powodu nagłej choroby.

Według KRD Polacy w wieku 36-49 lat mają do oddania 18,7 mld zł. Średnie zadłużenie wynosi już 21,9 tys. zł. Liczba dłużników to ponad 855 tys. osób.

Wśród osób w wieku 50-59 lat łączne zadłużenie wynosi o połowę mniej, tj. 9,7 mld zł, ale też samych dłużników jest o połowę mniej (442 tys. osób). Niemal identycznie w obu grupach rozkładają się także proporcje pomiędzy płciami – około 66 proc. panów i 34 proc. pań.

I jeszcze jedna uwaga, choć starsi mają o ponad połowę mniejszą liczbę zobowiązań (1,2 mln) niż młodsi (2,7 mln), to średni dług pięćdziesięciolatków jest wyższy (22 tys. zł) niż średni dług 30- i 40-latków (21,9 tys. zł).

Natomiast rozpatrując spłatę wierzytelności Polacy w wieku 50-59 lat mają większy odsetek (23,13 proc.) niespłaconych zobowiązań wobec banków, firm pożyczkowych i ubezpieczycieli niż osoby w wieku 36-49 lat (22,63 proc.). Częściej zalegają też z czynszami, opłatami za prąd, wodę i gaz (7,07 proc. wobec 6,28 proc. w młodszej grupie). Natomiast Polacy w wieku 36-49 lat mają więcej długów za telefon, Internet i telewizję (14,26 proc.) w stosunku do starszych (13,68 proc.). Wyprzedzają też 50-latków, jeśli chodzi o mandaty za jazdę bez biletu (10,04 proc. młodsi i 9,33 proc. starsi) oraz grzywny sądowe (2,57 proc. młodsi i 2,01 proc. starsi)

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę