Polacy w sile wieku i bez pracy

Według danych GUS i Eurostatu w Polsce pracuje tylko 39 proc. osób w wieku 55–64 lat. To aż o 10 pkt proc. mniej niż średnio w Unii Europejskiej – alarmuje Dział Informacji Komisji Krajowej.

Jeszcze w 2006 r. wskaźnik zatrudnienia tej grupy wiekowej był o 15 pkt proc. niższy niż w UE.

Przybywa bezrobotnych w starszym wieku. W Polsce rośnie liczba seniorów. W połowie tego roku co siódmy bezrobotny miał 55 lat i więcej.

Przedsiębiorcy zwalniają więc starsze osoby, zastępując je tańszymi, młodszymi pracownikami, i w ten sposób obniżają koszty – ostrzega „Dziennik. Gazeta Prawna”. Dodatkowo niektórzy pracodawcy pozbywają się starszych osób, kiedy te zbliżają sie do wieku przedemerytalnego, ponieważ zgodnie z przepisami nie można zwolnić pracownika w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W ten sposób przedsiębiorcy pozbywaja sie problemów w przyszłości.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę