Polacy w pracy. Zadowoleni, ale nie do końca

Ponad 90 proc. Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy – wynika z badania firmy Work Service przeprowadzonego na 519-osobowej grupie pracowników. Z tego 34,4 badanych ocenia swoją pracę „zdecydowanie pozytywnie”, a 56,3 proc. „raczej pozytywnie”. Negatywnie widzi swoją sytuacją zawodową blisko 9 proc. badanych, w tym 2,3 proc. „zdecydowanie”. Wyniki badania przedstawił dziennik „Rzeczpospolita”.

Wbrew pozorom nie ma jednak powodów do popadania w nadmierny optymizm. Okazuje się, że polscy pracownicy doceniają głównie atmosferę w pracy (25,8 proc.) i jej organizację (24,1 proc.). Tylko 9,6 proc. badanych jest zadowolonych z „troski o pracowników”, a 7,1 proc. z „warunków do rozwoju życia zawodowego”.

Co przeszkoda, zdaniem ankietowanych przez Work Service, w rozwoju w pracy? Głównie brak możliwości realizacji aspiracji zawodowych, łamanie kodeksu pracy i brak elastycznego czasu pracy.

Niskie zarobki przeszkadzają, co zaskakujące, jedynie 12,5 proc. badanych. Wynika to zapewne z faktu, że większość badanych osób była w wieku do 34 roku życia, a na początku kariery zawodowej łatwiej akceptuje się niskie zarobki. Eksperci cytowani przez „Rzeczpospolitą” zwracają jednak uwagę, że w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy w ostatnich latach spadły aspiracje Polaków. Już samo znalezienie pracy, zwłaszcza stałej, staje się tak dużym „sukcesem”, że zatrudnieni akceptują niższe zarobki.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę