Większość Polaków chce kary więzienia za używanie zwrotu „polskie obozy śmierci”

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że większość Polaków uważa zwrot „polskie obozy śmierci” za negatywne. Ich zdaniem za użycie tego zwrotu należy się kara więzienia.

Tory kolejowe, wartownia i brama główna Auschwitz II (Birkenau), widok z rampy wewnątrz obozu, 1945 / Wikimedia Commons

auschwitz

Sondaż przeprowadzono w dniach 29-30 stycznia br. na grupie 1102 osób, już po podpisaniu ustawy o IPN. 45 proc. ankietowanych jest za wprowadzeniem kary więzienia, dla każdego, kto użyje sformułowania „polskie obozy śmierci”. Przeciw było 27 proc. pytanych. Spośród biorących udział w sondażu 58 proc. twierdzi, że rację ma polski, a nie izraelski rząd. Inaczej sądzi jedynie 17 proc. badanych. Jednocześnie spora grupa Polaków (42 proc.) opowiedziała się za konsultacjami ustawy z rządem Izraela. Przeciw było 31 proc.

Spór trwa, pogłębiając konflikt pomiędzy rządami Polski, Izraela, a nawet USA.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zapewnia, że uchwalone zmiany nie ograniczają wolności słowa, pełnej swobody prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, swobody dyskusji historycznych czy działalności artystycznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że głównym celem nowelizacji ustawy jest walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście, w tym także pomniejszania odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tej zbrodni.  W tym kontekście stoimy na stanowisku, że oskarżanie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego o współudział razem z III Rzeszą Niemiecką – publicznie i wbrew faktom – w zbrodniach nazistowskich jest niewłaściwe, wprowadzające w błąd i krzywdzące dla ofiar będących obywatelami Polski, zarówno pochodzenia żydowskiego jak i polskiego.

Wierzymy, że obecnie prowadzone w Polsce prace legislacyjne nad rozwiązaniami prawnymi chroniącymi prawdę historyczną, pomimo różnic w ocenie wprowadzanych zmian, nie wpłyną na strategiczne partnerstwo Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę