Polacy chcą cofnięcia reformy emerytalnej

W sondażu przeprowadzonym dla „Dziennika Gazety Prawnej” ponad połowa badanych opowiedziała się za odwróceniem reformy wydłużającej wiek emerytalny.

Poparcie dla przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego zwiększa się wraz z wiekiem ankietowanych. Jedynie w grupie najmłodszych (15-24 lat) zwolennicy odwrócenia reformy emerytalnej stanowili mniej niż 50 proc. Im bliżsi osiągnięcia wieku emerytalnego byli respondenci, tym częściej opowiadali się za wycofaniem z reformy. Na poparcie nie miała natomiast wpływu płeć badanych.

Najmniej zwolenników przywrócenia niższego wieku emerytalnego znalazło się wśród osób z wykształceniem wyższym, chociaż i tak stanowili 53 proc. Nic dziwnego – przeważały wśród nich osoby niepracujące fizycznie, często stosunkowo dużo zarabiające. Praca do 67 lat zapewnia im wyższe emerytury i – co najważniejsze – nie jest uciążliwa dla zdrowia. Najwięcej zwolenników odwrócenia reformy było wśród osób z wykształceniem średnim – stanowili 63 proc. badanych przedstawicieli tej grupy wiekowej. Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, praca wykonywana przez te osoby często wiąże się z wysiłkiem fizycznym, przez co perspektywa przepracowania kolejnych lat może być dla nich mniej zachęcająca.

Badanych zapytano również, czy dodatkowym kryterium decydującym o przyznaniu emerytury powinien być staż. Takie rozwiązanie umożliwiałoby wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. „Za” opowiedziało się 56 proc. Tym razem wśród popierających przeważały kobiety. Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, im bliżej emerytury znajdowali się respondenci, tym więcej z nich udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Temat przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego pojawił się w kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jeśli wygra wybory, złoży projekt ustawy odwracającej zmiany emerytalne. – Sondaż pokazuje zdecydowane oczekiwanie ludzi. Rząd popełnił błąd. Wydłużenie wieku emerytalnego było działaniem przeciwko ludziom – komentuje wyniki badania wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę