Młodzi bez pracy

Co 13. Polak nie ma pracy. W grupie osób poniżej 25 lat nie posiada jej już prawie co piąty – informuje „Rzeczpospolita”.

Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, stopa bezrobocia osób w wieku do 25 lat w IV kwartale 2014 r. wyniosła 22 proc. I choć spadła (jeszcze rok wcześniej było to 27,3 proc.), to bezrobocie w tej grupie wciąż jest ogromne.

Niewielka grupa, bo zaledwie 13 proc. młodych pozostaje bez zajęcia przez 1 miesiąc, a 27,2 proc. – przez 3. Pozostałe 60 proc. poszukuje pracy znacznie dłużej, a 24 proc. nie może jej znaleźć przez rok i dłużej.

Ponad połowa bezrobotnych w wieku do 25 lat nigdy wcześniej nie pracowała i nie może się pochwalić żadnym przygotowaniem zawodowym. Wśród pozostałych połowa ma staż nie dłuższy niż rok.

Dodajmy, że wielu młodych, czego nie wykazują badania, pracuje nie mając żadnej umowy o pracę, a wynagrodzenie dostaje „pod stołem”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę