Pracownicy Sanepidu rozszerzają protest

Pracownicy Sanepidu z całej Polski planują protest podczas kongresu Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu 1 lipca br. To kolejna forma protestu przeciw rządowym planom włączenia części kompetencji i budżetu Sanepidu do nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkowcy z „S” planują pikietę przed kongresem partii koalicyjnych, ponieważ dotychczasowe formy protestu nie przyniosły rezultatu.

Przypomnijmy, że pogotowie strajkowe w Sanepidzie obowiązuje od 13 czerwca 2017 roku. Na początek związkowcy oflagowali budynki i rozpoczęli kampanię informacyjną. Nie wykluczają strajku włoskiego i manifestacji ulicznych. W ten sposób walczą o swoje miejsca pracy i zdrowie konsumentów żywności, czyli nas wszystkich.

Decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej podjęli 9 czerwca we Wrocławiu delegaci XXIIII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Powodem protestu są rządowe plany powołania nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która ma przejąć część kompetencji i budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zdaniem związkowców z Sanepidu doprowadzi to do zwolnienia doświadczonych pracowników, głównie, choć nie tylko, z działów związanych z nadzorem żywności. Pracę mogą stracić nawet cztery tysiące osób!

Ponadto pogorszy to bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Obecnie nadzór nad produkcją żywności ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale jej jakość kontroluje Sanepid podlegający kompetencyjnie pod Ministerstwo Zdrowia. W przypadku wprowadzenia rządowych propozycji w życie obie te sfery znajdą się w kompetencji resortu rolnictwa, co będzie stanowiło oczywisty konflikt interesów i będzie mogło prowadzić do nieprawidłowości.

 

Zobacz komunikat: „Solidarność” broni konsumentów

Zobacz Stanowisko WZD Pracowników Sanepidu

 

PiS przeciw PIS

Nowa super-inspekcja ma być oparta głównie na lekarzach weterynarii. Przejmie wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zostaną zlikwidowane), a także część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej (pozostaną, ale z okrojonymi kompetencjami). NSZZ „Solidarność” od miesięcy podkreśla, że na całym świecie bezpieczeństwo zdrowotne zapewniają lekarze, a nie weterynarze. Związkowcy uważają również, że proces tworzenia PIBŻ odbywa się ze złamaniem reguł dialogu społecznego.

Sprawą zajął się także Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, który 4 kwietnia 2017 r. przyjął stanowisko krytyczne wobec planów powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. „Bezpieczeństwo żywności jest zbyt poważnym zagadnieniem bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem państwa, aby ryzykować obniżenie jego poziomu poprzez przekazywanie go w ręce ludzi nie mających żadnego doświadczenia w tym kierunku. Tworzenie w chwili obecnej zupełnie nowej inspekcji o zasięgu ogólnokrajowym, finansowanej z budżetu państwa jest nieuzasadnione i nieodpowiedzialne ze względów ekonomicznych.” – czytamy w stanowisku ZRG NSZZ „S”.

Zgodnie z harmonogramem działań przyjętym przez WZD Sekcji Krajowej NSZZ „S” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych od 13 czerwca trwa oflagowanie budynków Sanepidu oraz akcja informacyjna w serwisach społecznościowych. Na 20 czerwca związkowcy zapowiadają konferencję prasową w Warszawie z udziałem przewodniczącego Związku Piotra Dudy.

– Szacujemy, że na Pomorzu pracę może stracić nawet ponad dwustu pracowników Państwowej Inspekcji Saintarnej. Oflagowaliśmy budynki stacji wojewódzkiej w Gdańsku i powiatowej w Gdyni. Jeśli rząd nie zmieni swoich planów, rozpoczniemy kolejne działania – m.in. akcję zbierania podpisów przeciw powołaniu nowej agencji, strajk włoski, organizację manifestacji wojewódzkich i centralnej przed Sejmem w Warszawie oraz klasyczny strajk. Jesteśmy gotowi także pojechać z naszymi postulatami na kongres partii rządzącej 1 lipca – zapowiada Piotr Madej, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku i jednocześnie członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej NSZZ „S” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

ACH

Zobacz profil „S” w Sanepidzie w serwisie Facebook

Posłuchaj materiału Radia Gdańsk o proteście w Sanepidzie

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę