Pogotowie protestacyjne zawieszone

Komisja Krajowa NSZZ „S”, obradująca 16 i 17 czerwca br. w Toruniu.
zawiesiła trwające od początku roku pogotowie protestacyjne.

Akcja protestacyjna „S” została zawieszona, gdyż wybór na prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz postęp prac legislacyjnych nad Radą Dialogu Społecznego pozwalają mieć nadzieję na powrót do normalności.

- Zawieszenie pogotowia strajkowego to gest dobrej woli Związku. Po jesiennych wyborach parlamentarnych u władzy powinni znaleźć się ludzie, którzy nie dbają o zasobność własnych portfeli i drogie zegarki, ale którym zależy na kondycji państwa – komentuje Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG „S”.

Przewodniczący „S” Piotr Duda odczytał list od prezydenta-elekta Andrzeja Dudy, w którym dziękując za wsparcie, nowo wybrany prezydent przypomniał swoją deklarację realizacji porozumienia zawartego z „S”.

- To cel w procesie rozwoju naszego państwa, cel do którego będę dążył, który pragnę realizować – napisał Andrzej Duda.

Komisja Krajowa zajmuje się też sytuacją w poszczególnych branżach i regionach oraz planuje działania związku w najbliższych miesiącach. Jednym z tematów „Krajówki” była sytuacja w przemyśle lotniczym po tym, jak warte 13 mld zł zamówienie MON na śmigłowce trafi do Airbus Helicopters, producenta zewnętrznego.

- Odpadły firmy zatrudniające pracowników w Mielcu i w Świdniku. Zamawiający postawili na producenta, który nie wiadomo, czy zrealizuje zobowiązania. Na razie to miraż. To kolejny przykład jak ten rząd dba o miejsca pracy. Czy mamy być tylko rynkiem zbytu i miejscem pozyskania taniej siły roboczej aż ostatni specjalista nie opuści kraju? – dodaje Krzysztof Dośla, wskazując, że nasze fabryki to de facto montownie, a Polsce potrzebne są dobre miejsca pracy, nowoczesne technologie i zakłady wytwarzające produkty złożone i wysokoprzetworzone. Jego zdaniem mądre rządy dbają o miejsca pracy, bo łatwiej jest je utrzymać, niż tworzyć nowe po wyjściu z kryzysu.

 

Wśród gości związkowców jest Michał Zalewski, prezydent Torunia, który przypomniał, że 35 lat temu w Toruniu aktywnie powstawała „Solidarność”, m.in. w zakładach Towimor.

Związkowcy na początku obrad minutą ciszy uczcili tragicznie zmarłych dwóch górników w katastrofie w KWK „Wujek”. Ich ciała odnaleziono po dwumiesięcznej akcji ratowniczej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę