Deficytowe i nadwyżkowe zawody

Operator automatów spawalniczych to najbardziej deficytowy zawód, w I półroczu 2012 roku w województwie pomorskim. Zawodem najbardziej nadwyżkowym był natomiast ślusarz. Ranking zwodów deficytowych i nadwyżkowych publikuje Wojewódzki Urząd Pracy.

Zawód deficytowy to taki, w którym liczba zgłoszonych miejsc pracy przewyższa liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Zawód nadwyżkowy to z kolei profesja, w której liczba rejestrujących się bezrobotnych przeważa nad zgłoszonymi wolnymi miejscami pracy. I półroczu 2012 roku zawodem najbardziej deficytowym, dla którego zgłoszono 200 i więcej miejsc pracy był operator automatów spawalniczych, który był jednocześnie zawodem maksymalnie deficytowym (zgłoszono w tym zawodzie 217 wolnych miejsc pracy, a nie zarejestrował się ani jeden bezrobotny). Do zawodów o wysokim wskaźniku intensywności deficytu należały również: spawacz metodą MAG, doradca finansowy oraz opiekun osoby starszej. Zawody nadwyżkowe w naszym województwie to: ślusarz, stolarz, sprzedawca oraz murarz.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę