Ochman: Podwyżki w służbie zdrowia: wybiórczo i pod presją

26 lipca 2018 r. odbył się briefing prasowy, podczas którego Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, ostro skrytykowała porozumienie zawarte 9 lipca pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Uważa ona, że porozumienie to zawarto w tajemnicy. Ponadto placówki służby zdrowia nie składają się jedynie z pielęgniarek i lekarzy.

– Solidarność, która zrzesza wszystkie grupy zawodowe, upomina się o to, aby sprawy dotyczące wynagrodzeń, były rozwiązywane systemowo – powiedziała Maria Ochman. – Nie może być też tak, że jeden protest gasi się podpisując porozumienie. Minister powiedział, że podpisał to porozumienie pod presją. Więc żeby uzyskać podwyżki, należy zastosować presję.

Zdaniem Ochman takie działania ministerstwa będą prowokowały kolejne protesty innych grup zawodowych.

- Jako Solidarności jest nam szczególnie trudno protestować wobec działań rządu dobrej zmiany, której wiele posunięć prospołecznych popieramy – dodała Ochman. – Ale jako związek zawodowy wszystkich pracowników służby zdrowia mamy prawo, a nawet musimy domagać się takich uregulowań, by system zdrowia mógł spokojnie.

9 lipca minister zdrowia i prezes NFZ podpisali porozumienie tylko z jednym związkiem zawodowym, co wywołało sprzeciw wśród innych organizacji związkowych.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę