Podwyżka dla pracowników się opłaca

Podwyżka przekłada się zarówno na zaangażowanie, jak też lojalność pracowników. Aż 70 proc. Polaków zapewnia, że przyznana wyższa płaca świetnie motywuje i zwiększa energię do działania – podaje Dział Informacji Komisji Krajowej.

Z badania „Podwyżka bez tabu” pracowni TNS dla portalu pracuj.pl. wynika, że podwyżka nie tylko motywuje do działania, ale i dość często zachęca do realizacji nowych projektów.

Jednak wzrost wynagrodzenia to nieczęsty temat rozmów między pracownikiem a pracodawcą. Prawie połowa pracujących Polaków nigdy nie uczestniczyła w rozmowie o podwyżce, mimo, że ponad połowa pracujących obywateli sądzi, że jest w stanie zarabiać więcej niż obecnie. Tylko 38 proc. zainicjowało taką rozmowę samodzielnie.

Okazuje się, że bardzo zniechęcająco na pracownika działa odmowa – 5 proc. badanych stwierdziło, że w takiej sytuacji gorzej pracuje, a 11 proc. przyjmuje bierną postawę.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę