Podsumowanie roku 2018 w polskiej gospodarce

Zdaniem ekspertów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i prof. Zbigniewa Krysiaka, ekonomisty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezesa Instytutu Schumana, eksperta prezydenta Andrzeja Dudy, rok 2018 był dobrym rokiem dla polskiej gospodarki. Osiągnęliśmy wzrost PKB i znacznie powyżej prognoz, i jak podaje Eurostat, nasz wynik jest najwyższym w całej Europie. Mamy dobrą koniunkturę na rynku pracy, a także wzrost płac.

Dane Eurostatu wykazują, że Polska, jak do tej pory, rozwija się najszybciej w Europie. Wzrost gospodarczy odnotowano na poziomie ponad 5 proc. Wynika to z wysokiego poziomu konsumpcji, która doszła w tym roku do około 5 proc. Z dobrym wynikiem konsumpcji wiąże się wysoka dynamika płac, rekordowo niskie bezrobocie i niska inflacja.

Polska, jako pierwsze państwo na świecie od prawie dziesięciu lat, weszła do grona 25 najbardziej rozwiniętych państw świata. Inwestorzy globalni wprowadzają więcej inwestycji do naszego kraju. Nastąpiła zdecydowana poprawa rankingów i opinii światowych firm konsultingowych na temat kondycji polskiej gospodarki. Agencja S&P Global, jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie, zrewidowała rating kredytowy Polski i poprawiła jego ocenę z poziomu BBB+ na A-, oceniając jego perspektywę jako „stabilną”. Zwróciła także uwagę na spadek zadłużenia publicznego i zagranicznego.

W 2018 r., według PIE, przybyło 539 tys. nowych miejsc pracy. Jest to o 7,5 proc. więcej niż w roku 2017. Odnotowano też wyraźny spadek bierności zawodowej. Obecnie 16,6 mln Polaków jest aktywnych zawodowo. Nadal jednak prawie 5 mln osób w wieku produkcyjnym jest poza rynkiem pracy.

Do wzrostu gospodarki przyczynia się nie tylko konsumpcja, ale przyspieszające inwestycje, rosnące w tempie około 7,5 proc. Zdaniem prof. Zbigniewa Krysiaka jest to budowa centralnego portu komunikacyjnego, a także Projekt Trójmorza, który w tym roku nabrał konkretnych kształtów i w którym Polska pełni rolę lidera.

Ponadto wzrasta nam kapitał ludzki, zmniejsza się ubóstwo wśród dzieci, zajmujemy 5 miejsce wśród krajów najbardziej efektywnych w redukcji szarej strefy, znacznie zmniejszyła się luka w płaceniu podatku VAT.

Opracowanie na podstawie Polskie Radio i Telewizja Republika: (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę