Podczas rządów PO i PSL Polacy skrajnie zbiednieli

W czasie rządów Platformy i PSL-u, zwłaszcza w latach 2011-2013, wzrósł poziom biedy skrajnej.

Terminem tym określamy taki poziom dochodów na głowę w rodzinie, poniżej którego mamy do czynienia z biologicznym wyniszczeniem człowieka. Na rok 2013 oszacowano miesięczne dochody jednoosobowego gospodarstwa domowego, które jest zaliczone do obszaru skrajnej biedy, na wysokość poniżej 551 zł. W przypadku gospodarstwa czteroosobowego ustalono ją na wysokość poniżej 1486 zł.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Ubóstwo w Polsce w 2013 roku na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych”, na który powołuje się dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wpolityce.pl, dowiadujemy się, że zjawisko skrajnego ubóstwa w Polsce systematycznie malało z 12,3 proc. w 2005 roku do 5,6 proc. w 2008 roku, przez kilka kolejnych lat utrzymywało się na tym poziomie aż do 2011 roku, kiedy to zaczęło wzrastać, by osiągnąć 7,4 proc. w 2013 roku.

W skrajnej biedzie żyje ponad 9 proc.osób w przedziale wiekowym 0-17 lat – a więc poziom dochodów co dziesiątego nieletniego Polaka powoduje jego biologiczne wyniszczenie.

Poniżej progu skrajnego ubóstwa żyje ponad 26 proc. małżeństw z czworgiem i większą liczbą dzieci, blisko 10 proc. małżeństw mających troje dzieci, 4 proc. małżeństw wychowujących dwoje dzieci, 2,5 proc.małżeństw z jednym dzieckiem oraz blisko 9 proc. mających na utrzymaniu dzieci i jednego rodzica.

W województwie pomorskim skrajnym ubóstwem jest dotkniętych 9,2 proc. (215 tys.) osób  – jesteśmy szóstym województwem pod względem liczby skrajnych biedaków.

Warto zauważyć, że gwałtowny przyrost skrajnej biedy w Polsce nastąpił w czasie, kiedy wzrost gospodarczy przekroczył 20 proc. PKB. W tym samym czasie Polska otrzymała blisko 100 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę