Osądzenie winnych i zadośćuczynienie ofiarom

Osądzenia winnych i zadośćuczynienia ofiarom wydarzeń grudnia’ 70 oraz stanu wojennego domagają się członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w przyjętym 5 grudnia br. stanowisku. Na grudniowym posiedzeniu regionalne władze  związku zapoznały się z informacją z XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

Posiedzenie Zarządu Regionu rozpoczęło się od spotkania z posłem Januszem Śniedkiem, który poinformował o aktualnych pracach parlamentu. Przypomniał o przyjętej przez Sejm ustawie przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mówił także o projekcie obniżenia emerytur funkcjonariuszom SB oraz o ustawie ograniczającej handel w niedziele.

Związkowców najbardziej interesowała kwestia wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Zdaniem Mirosława Piórka, przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, do problemu wcześniejszych emerytur należy powrócić w oparciu o medycynę pracy – Są zawody, w których pracuje się za krótko, ale są takie w których pracuje się za długo – mówił Mirosław Piórek.

W drugiej części spotkania przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, przedstawił dokumenty przyjęte przez XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który odbył się w minionym tygodniu w Płocku.

W trakcie poniedziałkowego spotkania nagrodę dla nowo powstałej organizacji w roku 2015  organizacji odebrał przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Alior Bank w Gdańsku.

Członkowie Zarządu Regionu przyjęli  stanowisko dotyczące  ofiar Grudnia 1970 i Stanu Wojennego.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie Ofiar Grudnia 1970 i Stanu Wojennego

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, którzy w Grudniu 1970 roku oraz po wprowadzeniu stanu wojennego podjęli się nierównej walki z systemem obowiązującym  w  PRL   w   obronie  podstawowych  praw  pracowniczych i ludzkich.

Mamy świadomość długu wobec tych, którzy zginęli na ulicach Gdańska i Gdyni w Grudniu 1970 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego,  a także tych, którzy zostali wówczas ranni, czy też byli w różny sposób represjonowani. Dlatego w imię prawdy i elementarnej sprawiedliwości od lat domagamy się osądzenia winnych i zadośćuczynienia ofiarom.

Mamy też świadomość, że nie byłoby Sierpnia ’80 i długiej drogi do niepodległej Polski, bez pamięci tamtej ofiary.

Obecnie to także od nas zależy, jaka jest i będzie Polska, jak będzie realizowany dialog społeczny, prawa pracownicze, zasady państwa praworządnego i solidarnego. Protestujemy przeciwko wykorzystywaniu tych rocznic do bieżącej walki politycznej. Pamięć o tamtych Ofiarach i towarzyszących im oczekiwaniach musi pozostać zobowiązaniem dla rządzących, ale i dla nas.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę