Początek prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – nowe otwarcie dialogu społecznego

Znamy skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Na jej czele przez rok będzie marszałek województwa Mieczysław Struk. W tym samym czasie zebrała się też Rada Dialogu Społecznego w Warszawie.

– Poprzez jałowy spór poprzedni dialog społeczny został zawieszony, ale dziś jesteśmy w nowym miejscu. Przez ostatnie osiem lat Polacy nie byli wysłuchiwani tak, jak na to zasłużyli, a projekty obywatelskie były odrzucane bez jakiejkolwiek rozmowy i dyskusji – powiedziała premier Beata Szydło podsumowując stan dialogu zastany po koalicji PO-PSL podczas pierwszego plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie odbyło się w ministerstwie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w Warszawie. Przypomnijmy, że przewodniczącym Rady jest lider „Solidarności” Piotr Duda. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Komisję Trójstronną. Jej członków powołał prezydent Andrzej Duda.

W tym samym czasie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Sali Herbowej ukonstytuowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na jej czele przez najbliższy rok stał będzie pomorski marszałek Mieczysław Struk, który w koncyliacyjnym tonie stwierdził, że ufa, iż strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa będą dobrze współpracowały.

Będzie to o tyle łatwiejsze, że na etapie kryzysu instytucjonalnego dialogu w latach 2013-15 w woj. pomorskim związkowcy i pracodawcy zajmowali wspólne stanowisko w kwestii odbudowy tegoż dialogu. Przyjęto nawet wspólne stanowisko w sprawie konieczności zażegnania pata w instytucjonalnym dialogu.

Podczas pierwszego plenarnego posiedzenia WRDS oprócz części oficjalnej i wręczenia nominacji jej członkom zdecydowano, że wkrótce zwołane zostanie prezydium WKDS, które to opracuje regulamin i powoła zespoły problemowe.

Strony związkowa i pracodawców wprowadziły do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego po 12  przedstawicieli. Po cztery osoby wskazały NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ. Po trzy osoby wytypowały   organizacje pracodawców, czyli Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.

Z NSZZ „Solidarność”, oprócz Krzysztofa Dośli, w pomorskiej WRDS są Bogdan Olszewski, Zbigniew Koban, przewodniczący podregionu NSZZ „Solidarność” w Kwidzynie i Stanisław Szukała, lider Regionu Słupskiego naszego Związku.

W nowej Radzie – w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej – przewodniczący będą co roku zmieniali się. Na przemian będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W Komisji Trójstronnej przewodniczącym był stale reprezentant rządu.

W WRDS rząd reprezentują Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Maria Opinc-Bennich, dyrektor biura wojewody oraz Gabriela Konarzewska, dyrektor odpowiedzialna za politykę społeczną. Strona samorządowa to oprócz marszałka Struka – Janina Kwiecień, starosta kartuska i Roland Budnik, dyrektor PUP w Gdańsku.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę