Po śmieciówce nie nadchodzi etat

Tylko co trzeci zatrudniony na umowie zleceniu lub umowie o dzieło dostaje etat w ciągu trzech lat od podjęcia pracy, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Ci, którym się to nie udaje, rzadziej się szkolą i gorzej wykorzystują swój potencjał.

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badania dotyczące konsekwencji pracy na „śmieciówce”. Sprawdzano m.in. poziom umiejętności pracowników zatrudnionych na stałe oraz na umowie zleceniu i o dzieło, a także ich dalsze zawodowe losy. Badanie IBE miało dwie rundy prowadzone w odstępie trzech lat (w tym czasie odsetek pozostających na umowach czasowych się nie zmienił).

spawacze

Kiedy porównywano wyniki, okazało się, że choć pracodawcy często przekonują, że umowa cywilnoprawna to narzędzie selekcji, a najlepsi mogą liczyć na stałe zatrudnienie, w praktyce tak się nie dzieje. Nie ma różnic w umiejętnościach rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego pomiędzy osobami pracującymi na podstawie umowy na czas nieokreślony a pozostałymi typami umów. Jednak ci którzy pracują na umowach cywilnoprawnych, wykonują prostsze prace i w mniejszym stopniu wykorzystują swoje zdolności. A także mniej się uczą, bo pracodawcy rzadziej wysyłają ich na szkolenia. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych biorą udział średnio w jednym szkoleniu rocznie mniej od tych, którzy pracują na bezterminowym etacie.

Celem badania było też sprawdzenie, czy pracownikom udało się przenieść na stałą umowę. W ciągu trzech lat między pierwszą i drugą rundą badania tylko 30 proc. pracowników otrzymało stałą umowę. Prawdopodobieństwo przejścia na nią zależało głównie od wieku i wykształcenia. Największe szanse miały osoby między 30. a 45. rokiem życia z tytułem magistra.

Jak pokazują badania prowadzone w Szkole Głównej Handlowej, długofalową konsekwencją popularności umów cywilnoprawnych jest obniżająca się dzietność Polaków. Ma to związek z brakiem stabilizacji zawodowej. Według deklaracji badanych to ona jest kluczowa dla podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa i posiadaniu dziecka. Obecnie wskaźnik dzietności w Polsce wynosi tylko 1,3 dziecka na kobietę.

red. hd

Źródło: Dział Informacji KK

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę