ZRG: Spotykamy się 5 lutego w Filharmonii

Budżet na nowy rok, wybory w związku oraz coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 13 stycznia 2014 roku.

Zespół do spraw obrony ideałów „Solidarnosci”

Styczniowe posiedzenie ZRG rozpoczęło wystąpienie posła Janusza Śniadka, który mówił między innymi o swojej inicjatywie powołania w parlamencie komisji do spraw obrony ideałów „Solidarności”, do którego zaprosił parlamentarzystów deklarujących oprócz kultywowania wzorców Sierpnia, uwzględnianie tychże idei w nowo tworzonym prawie. Poseł Janusz Śniadek poinformował również, że odbędą się również wspólne spotkania przedstawicieli PiS-u i NSZZ „Solidarność”, których celem ma być będzie uzgodnienie wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników w Polsce. Szerokie omówienie poglądów posła Janusza Śniadka na temat umów śmieciowych można znaleźć w najnowszym wydaniu tygodnika „wSieci”.

Spotykamy się 5 lutego

Po omówieniu budżetu ZRG na obecny rok Zarząd zajął się przygotowaniami do trzeciego już spotkania przedstawicieli organizacji związkowych, które w tym roku odbędzie się w Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance 5 lutego br. o godzinie 17. W programie spotkania znajdzie się między innymi wręczenie nagród w konkursie „Razem – bezpieczniej”, a także występ Jana Pietrzaka. Potwierdzić przybycie i odebrać zaproszenia na spotkanie można w oddziałach  terenowych i sekretariacie Zarządu Regionu.

50 już się wybrało

Aktualny przebieg wyborów związkowych na kadencję 2014 – 2018 omówiła wiceprzewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej Irena Jenda. Do 13 stycznia wybory przeprowadziło 50 organizacji związkowych, co stanowi jedną ósmą wszystkich organizacji w Regionie. Zdaniem Ireny Jendy jest to dobry stan, choć obawia się spiętrzenia terminów wyborczych w marcu, co może spowodować, że nie we wszystkich spotkaniach wyborczych wezmą udział przedstawiciele Regionalnej Komisji Wyborczej. W dyskusji dotyczącej przebiegu wyborów padły głosy, iż należy dążyć w przyszłości do uproszczenia ordynacji wyborczej, a także odejścia od zbyt szczegółowej ankiety dla kandydatów. W celu pomocy organizacjom związkowym w sprawnym przeprowadzeniu wyborów Dział Szkoleń organizuje na bieżąco szkolenia z zakresu ordynacji wyborczej. Szczegółowy plan szkoleń znajduje się w zakładce szkolenia na stronie internetowej.

Wyślij maila w obronie związkowców

Zbigniew Sikorski przewodniczący KZ Polmlek-Maćkowy w Gdańsku i Sekcji Krajowej Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych zaapelował do związkowców o wysyłanie petycji w związku z szykanowaniem członków i działaczy NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mleczarskiej „Cuiavia”. Przypomnijmy, że mimo wyroku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, który przywrócił do pracy bezprawnie zwolnionego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w spółdzielni pracodawca wciąż prowadzi działania antyzwiązkowe.

Nowa Deklaracja członkowska

Krzysztof Dośla przewodniczący Regionu Gdańskiego relacjonując grudniowe obrady Komisji Krajowej zwrócił uwagę na przyjęcie przez Krajówkę jednolitego wzoru Deklaracji Członkowskiej, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku (nowe deklaracje są w Dziale Organizowania i Rozwoju) oraz na nowe uregulowania dotyczące tworzenia sekcji krajowych związku.

Przekaż 1 proc. na stypendia

Zbigniew Kowalczyk członek prezydium ZRG przypomniał, że od tego roku po raz pierwszy będzie można dokonać odpisu podatku w wysokości jednego procenta na Fundusz Stypendialny „Solidarność” dla zdolnej młodzieży. Aby tego dokonać wystarczy w formularzu PIT wpisać KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: 0000337122.

W Telekomunikacji zwolnienia

Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego zakończyły informacje z zakładów pracy. Niestety nowy rok zaczął się nie najlepiej dla pracowników TP SA. W związku z już kolejną reorganizacją w Telekomunikacji Polskiej w ramach programu dobrowolnych odejść w latach 2014-2015 firmę opuścić ma około 2,3 tys. osób. – To co udało się nam, jako związkowcom to ograniczenie pierwotnej liczby osób przewidzianych do zwolnienia oraz ustalenie jak najlepszych warunków dla tych, którzy zmuszeni zostaną skorzystać z programu dobrowolnych odejść – mówił Wojciech Korytowski wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” TP S.A. W punkcie wolne wnioski zabrał głos Krzysztof Żmuda przewodniczący KM NSZZ Shipbulding Remontowa, który powiedział, iż w lutym spodziewany jest dokument zawierający analizę NSZZ „Solidarności”, której podjął się prof. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego i związku z tym liczy na rozpoczęcie dyskusji dotyczącej zmian strukturalnych w Związku.

MK

Download PDF
Powrót Drukuj stronę