Plaga młodych bezrobotnych

Prawie co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej w wieku od 15 do 24 lat to bezrobotny. Najwięcej młodych poszukujących pracy jest w Grecji – 55 proc. i Hiszpanii – 53 proc. W Polsce młodzi bez etatu stanowią grupę 28 proc.

Polska proponuje KE, aby podnieść granicę wieku do 30 lat dla osób uprawnionych do korzystania z funduszy unijnych na walkę z bezrobociem. Według KE wsparcie finansowe powinno trafić do młodych, którzy nie ukończyli 25 lat.

Gdyby propozycja Polski została zaakceptowana, nasz kraj otrzymałby 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodych. Przypomnijmy, w ciągu ostatniego roku pieniądze z Funduszu Pracy przeznaczone na ten cel zostały obcięte o prawie 70 mln zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę