Płaca w oświacie to nie jałmużna i to odwleczona w czasie

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje napięcia, które pojawiają się szczególnie w związku z informacjami o planowanym poziomie proponowanych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Prezydium w pełni popiera stanowiska Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego z 24 czerwca i 7 października br. domagające się wzrostu wynagrodzeń tak dla nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi szkolnej.

W opinii Prezydium ZRG „S” owym minimum do dalszych negocjacji powinno być przesunięcie podwyżek z kwietnia na 1 stycznia 2018 roku.

Zwrócimy się jednocześnie do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie tego tematu na najbliższym posiedzeniu.

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd Rzeczpospolitej Polskiej do pilnych rozmów z NSZZ „Solidarność” w celu wprowadzenia stosownych zmian w ustawie.

Także Rada Krajowa SOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-proc. podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę