PKW rozlosowała numery list wyborczych w majowych wyborach do europarlamentu

Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała 26 kwietnia br. numery list wyborczych komitetów, które zgłosiły listy kandydatów w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowały komitety:

Lista numer 1 KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy

Lista numer 2 KW Wiosna Roberta Biedronia

Lista numer 3 KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni

Lista numer 4 KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista numer 5 KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej

Lista numer 6 KWW Kukiz’15.

Kolejne numery list otrzymały komitety, które nie zarejestrowały list we wszystkich okręgach wyborczych: Lista numer 7 – KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski, Lista numer 8 – KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Lista numer 9 – KKW Polexit-Koalicja.

W majowych wyborach karta wyborcza będzie miała formę jednej kartki, zatem wyborca będzie widział od razu listy kandydatów komitetów na jednej stronie.

Dla przypomnienia

Posłowie do PE nie mają jednego miejsca obrad. Podróżują ze swych państw między Strasburgiem, w którym odbywa się 12 posiedzeń plenarnych w ciągu roku, a Brukselą, gdzie uczestniczą w dodatkowych obradach plenarnych i spotkaniach komisji parlamentarnych oraz grup politycznych.

Państwa UE mają prawo podejmować indywidualnie decyzje odnośnie dokładnego terminu głosowania. Jedynym ograniczeniem jest obowiązek przeprowadzenia wyborów w tym samym tygodniu w każdym państwie UE. Okres wyborczy przypada między 23 a 26 maja 2019 r. Głosowanie rozpocznie się 23 maja br. w Holandii i potrwa tam cztery dni. W niedzielę, 26 maja głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich, w tym w Polsce.

Państwo może ustalić minimalny próg podziału mandatów. Próg ten nie może przekraczać 5 proc., na przykład w Polsce. Ale znowelizowana w ubiegłym roku przez Sejm ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego wprowadza zasadę, zgodnie z którą każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – miejsc w unijnym zgromadzeniu.

Belgia, Luksemburg, Cypr (a właściwie jego nieokupowana część) i Grecja są państwami europejskimi, w których głosowanie jest obowiązkowe – dotyczy zarówno obywateli tych krajów, jak i obywateli innych państw UE przebywających na ich terenie.

Każdy kraj sam decyduje o formie przeprowadzanych wyborów, ale musi być zagwarantowana równość płci i tajność głosowania. Odbywa się to według systemu proporcjonalnego, w którym głosy przelicza się na mandaty metodą d’Hondta w skali kraju, a potem tzw. metodą największej reszty.

Mandaty są przydzielane według ludności państw członkowskich, a europosłowie są podzieleni według frakcji politycznych, a nie obywatelstwa. Parlamentarny kodeks postępowania wszedł w życie 1 stycznia 2012 r. Określa on zasady przewodnie pracy posłów. Zgodnie z nimi posłowie działają „wyłącznie w interesie publicznym oraz kierują się bezinteresownością, uczciwością, otwartością, starannością, rzetelnością, odpowiedzialnością i poszanowaniem reputacji Parlamentu”.

Wynagrodzenia europosłów budzą emocje i apetyty. Miesięczne wynagrodzenie europosła (stan na 2018 r.) przed opodatkowaniem wynosi 8757,70 euro. Jest wypłacane z budżetu PE. Po potrąceniu unijnego podatku i składki ubezpieczeniowej wynosi 6824,85 euro. Państwa członkowskie mogą obłożyć je podatkami krajowymi. Byli posłowie są uprawnieni do emerytury po 63 roku życia. Świadczenie emerytalne wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok wykonywania mandatu, nie więcej niż 70 proc. Posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują zwrot kosztów, jak koszty prowadzenia biura poselskiego, rachunki telefoniczne, opłaty pocztowe oraz zakup, eksploatacja i konserwacja sprzętu. Wysokość zwrotu w 2019 r. to 4513 euro miesięcznie.

Posłowie otrzymują zwrot za bilety na podróż do miejsca, w którym odbywają się posiedzenia, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających. Parlament wypłaca też dietę ryczałtową 320 euro dziennie w celu pokrycia ogółu pozostałych kosztów ponoszonych przez posłów, pod warunkiem, że potwierdzą oni obecność w obradach, podpisując listę obecności.

Zachęcamy do udziału w wyborach. Dotychczas bowiem w Polsce frekwencja nie przekroczyła 24,1 proc. W tym roku zapewne będzie wyższa. Oby…

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę