PKP Cargo: ruszyło referendum strajkowe

4 sierpnia ruszyły referenda strajkowe w większości zakładów spółki PKP Cargo w całej Polsce. W głosowaniu pracownicy odpowiadają na pytanie, czy są za przeprowadzeniem strajku, jeżeli zarząd firmy nie przyzna podwyżki wynagrodzenia zasadniczego po 250 zł netto dla każdego pracownika. Organizatorzy referendum planują zakończenie głosowania 21 sierpnia.

Spór zbiorowy w największym polskim (i drugim w Europie) kolejowym przewoźniku zbiorowym trwa od lutego. Fiaskiem zakończyła się kolejna runda negocjacji płacowych w PKP Cargo przeprowadzona 30 lipca. Związki zawodowe nie zgodziły się na zaproponowaną przez zarząd spółki podwyżkę w wysokości 110 zł netto.
 
Dwudniowe rozmowy płacowe w siedzibie PKP Cargo w Warszawie zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Negocjacje były prowadzone z udziałem mediatora w ramach rozpoczętego w lutym sporu zbiorowego na tle płacowym. – Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza zakończenie negocjacji. Teraz skorzystamy z innych dozwolonych prawem środków. Ruszamy z referendum strajkowym. Jeśli w głosowaniach załogi poprą strajk, to na początku września spółka stanie – zapowiada Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej „Solidarności”.

Grymel informuje, że podpisany przed upublicznieniem akcji PKP Cargo pakt gwarancji pracowniczych zapewnia pracownikom spółki coroczne podwyżki wynagrodzeń, które powinny obowiązywać od 1 lipca każdego roku. – Podczas negocjacji prezes najpierw zaproponował podwyżki w wysokości 45 zł netto. Później propozycja zarządu wzrosła do 110 zł netto. Nasz postulat to 250 zł – wyjaśnia Henryk Grymel.

Przewodniczący kolejarskiej „Solidarności” dodaje, że niedawno decyzją rady nadzorczej członkowie zarządu otrzymali podwyżki w łącznej wysokości 10 tys. zł. – Wobec tego faktu, a także wobec braku nowych propozycji zarządu PKP Cargo w sprawie podwyżek dla pracowników i niemożności osiągnięcia porozumienia na etapie mediacji, związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać komitet protestacyjno-strajkowy i przeprowadzić referendum strajkowe w PKP Cargo – napisali związkowcy w specjalnym komunikacie.

Trwającym dwa dni negocjacjom płacowym towarzyszyły pikiety przed siedzibą spółki. Wzięło w nich udział blisko 600 pracowników z całego kraju. Protesty kolejarzy wsparli m.in. górnicy z kopalni Budryk i Brzeszcze.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę