PKP Cargo: fiasko negocjacji płacowych, będzie referendum strajkowe

Fiaskiem zakończyła się kolejna runda negocjacji płacowych w PKP Cargo przeprowadzona 30 lipca. Związki zawodowe nie zgodziły się na zaproponowaną przez zarząd spółki podwyżkę w wysokości 110 zł netto. Domagają się wzrostu płac na poziomie 250 zł netto dla każdego pracownika. 3 sierpnia w zakładach PKP Cargo w całej Polsce rozpocznie się referendum strajkowe.
 
Dwudniowe rozmowy płacowe w siedzibie PKP Cargo w Warszawie zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Negocjacje były prowadzone z udziałem mediatora w ramach rozpoczętego w lutym sporu zbiorowego na tle płacowym. – Podpisanie protokołu rozbieżności oznacza zakończenie negocjacji. Teraz skorzystamy z innych dozwolonych prawem środków. Od poniedziałku ruszamy z referendum strajkowym. Jeśli w głosowaniach załogi poprą strajk, to na początku września spółka stanie – zapowiada Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej „Solidarności”.

Grymel informuje, że podpisany przed upublicznieniem akcji PKP Cargo pakt gwarancji pracowniczych zapewnia pracownikom spółki coroczne podwyżki wynagrodzeń, które powinny obowiązywać od 1 lipca każdego roku. – Podczas negocjacji prezes najpierw zaproponował podwyżki w wysokości 45 zł netto. Później propozycja zarządu wzrosła do 110 zł netto. Nasz postulat to 250 zł – wyjaśnia Henryk Grymel.

Przewodniczący kolejarskiej „Solidarności” dodaje, że niedawno decyzją rady nadzorczej członkowie zarządu otrzymali podwyżki w łącznej wysokości 10 tys. zł. – Wobec tego faktu, a także wobec braku nowych propozycji zarządu PKP Cargo w sprawie podwyżek dla pracowników i niemożności osiągnięcia porozumienia na etapie mediacji, związki zawodowe biorące udział w sporze postanowiły zawiązać komitet protestacyjno-strajkowy i przeprowadzić referendum strajkowe w PKP Cargo – napisali związkowcy w specjalnym komunikacie.

Trwającym dwa dni negocjacjom płacowym towarzyszyły pikiety przed siedzibą spółki. Wzięło w nich udział blisko 600 pracowników z całego kraju. Protesty kolejarzy wsparli m.in. górnicy z kopalni Budryk i Brzeszcze.

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę