PKB znów wzrosło

Główny Urząd Statystyczny informuje, że wzrost gospodarczy w II kwartale 2017 roku wyniósł 3,9 proc. Wynik przekroczył oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 3,8 proc.

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przy wyrównaniu sezonowym wzrost gospodarczy przyspieszył o 1,1 proc. w porównaniu z I kwartałem tego roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku tempo wzrostu wyniosło aż 4,4 proc. Szacunek uwzględnia czynniki sezonowe, takie jak liczba dni pracujących.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego jest tak zwanym szybkim szacunkiem. Podane informacje zostaną potwierdzone lub zrewidowane w standardowej publikacji o wzroście PKB.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę