PKB w górę o 5 procent

Produkt krajowy brutto (PKB) w IV kw. 2017 roku był realnie wyższy o 5,1 proc. w porównaniu z IV kw. 2016 roku, wobec 2,7 proc. do analogicznego kwartału roku poprzedniego (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) – informuje GUS.

Wzrost popytu krajowego, w skali roku, wyniósł 6,1 proc. i był wyższy od notowanego w III kwartale 2017 r. (wzrost o 3,9 proc.). (…) Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 4,9 proc. w skali roku i było nieznacznie wyższe niż w III kwartale 2017 r. (wzrost o 4,8 proc.). Na tempo wzrostu akumulacji brutto w IV kwartale br. wpłynął wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 11,3 proc. – czytamy w komunikacie GUS.

Według GUS, w porównaniu z poprzednim kwartałem, w IV kwartale 2017 r. PKB – wyrównany sezonowo – zwiększył się o 1,0 proc.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę