PKB rośnie, a Polakom gorzej

Polska gospodarka w latach 2007–2014 rosła zdecydowanie najszybciej wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Z raportu brytyjskiego urzędu statystycznego ONS wynika jednak, że nie wpłynęło to na wzrost jakości życia Polaków.

W latach 20072014 wszystkie kraje OECD poza Grecją zanotowały wzrost PKB na głowę mieszkańca. Z raportu ONS opracowanego na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika jednak, że chociaż w Polsce gospodarka rozwijała się najszybciej i PKB wzrosło, jednak poziom zadowolenia z życia zdecydowanie zmalał od 2007 roku. W siedmiu krajach OECD ogólne zadowolenie z życia wzrosło, w siedmiu pozostało bez zmian, a w 20 spadło. Polska jest sklasyfikowana w rankingu jako siódma od końca.

Według OECD wpływają na to 3 sprawy: niedawne spowolnienie wzrostu PKB, co wpłynęło na wzrost bezrobocia; brak perspektyw dla młodych; duża różnica w dochodach i poziomie ubóstwa między ośrodkami miejskimi a wsią. Eksperci wskazują, że owoce dynamicznego wzrostu gospodarczego Polski nie są równo dzielone między wszystkich obywateli.

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę