Piotr Soyka w Narodowej Radzie Rozwoju

Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding SA, został członkiem Narodowej Rady Rozwoju działającej przy prezydencie RP. Akt nominacji wręczył mu 16 lutego 2016 r. prezydent Andrzej Duda. Narodowa Rada Rozwoju liczy obecnie 92 członków, ekspertów z zakresu najważniejszych dziedzin życia, od gospodarki, pracy i polityki społecznej przez naukę, samorząd i kulturę po ochronę zdrowia i bezpieczeństwo narodowe.

Narodowa Rada Rozwoju jest ciałem konsultacyjno-doradczym, której zadaniem jest  stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Polski i wypracowanie celów strategicznych, wykraczających poza horyzont bieżącej polityki, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Rada może przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy i założenia do projektów ustaw.

Piotr Soyka to menedżer związany z przemysłem stoczniowym, wieloletni prezes Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Przedsiębiorstwa z grupy Remontowa Holding cenione są m.in. za realny dialog społeczny prowadzony na poziomie zakładowym.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy współtworzyli nasz stoczniowy sukces, a szczególnie pracownikom produkcji. Ale także organizacji związkowej, działającej w naszej firmie, która stara się, aby w stoczni było jak najlepiej – żeby nie było starć, aby była współpraca. Bo bez harmonii bez wspólnych celów i idei nie może być tak dobrych wyników, jakie osiągnęła cała nasza grupa stoczniowa – podkreślał Piotr Soyka podczas Dnia Stoczniowca w Stoczni Remontowa Shipbuiding w 2014 r.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę