Piotr Duda przewodniczącym „Solidarności” na kolejną kadencję

Piotr Duda został wybrany przewodniczącym NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014–2018. W tajnym głosowaniu 8 października otrzymał poparcie 257 z 300 głosujących delegatów na Zjazd Krajowy „S” w Bielsku Białej. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

fot. A. Chmielecki

Wcześniej nowy–stary przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej w mijającej kadencji oraz wymienił priorytety strategiczne (w oparciu o projekt Uchwały programowej bielskiego KZD), które punkt po punkcie „Solidarność” powinna realizować w kadencji 2014–2018: m.in. obniżenie wieku emerytalnego zgodnie ze stanem z 2012 r., uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, podniesienie płacy minimalnej, przywrócenie rozwiązań w zakresie czasu pracy sprzed czerwca 2013 r.

Bez większych zmian mają również pozostać główne obszary zainteresowań Związku. To m.in. rynek pracy (w tym wprowadzenie okresów ochronnych dla pracowników terminowych, wprowadzenie obligatoryjności zawarcia umowy o pracę przed podjęcia pracy, wprowadzenie obligatoryjności nakazów zmiany umowy o pracą na umowę o pracę na czas nieokreślony), zmiany rynku zamówień publicznych (m.in. ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych przez podmioty realizujące zamówienia publiczne), ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych, zmiany w prawie zatrudniania pracowników tymczasowych, zmiany ustawy o promocji zatrudnienia.

Cele Związku w obszarze ubezpieczeń społecznych to m.in. zmiana metody waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych na uwzględniającą zmieniające się koszty utrzymania najgorzej uposażonych świadczeniobiorców, zmiany sposobu obliczania progów upoważniających do świadczeń w ramach pomocy społecznej, wprowadzenie zmian podatkowych wspierających rodziny.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę