Pomóż innym – oddaj krew w ramach sierpniowej akcji „Solidarności”

Gdańskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do członków NSZZ „Solidarność” i wszystkich ludzi dobrej woli o podzielenie się krwią. W tej chwili poszukiwane są wszystkie grupy.

W wakacje spada liczba honorowych dawców krwi, a jak potwierdzają pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, to właśnie w tym czasie dochodzi do większej liczby wypadków. Obecnie pilnie potrzebna jest krew wszystkich grup. Dlatego pracownicy gdańskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zwracają się z apelem do członków NSZZ „Solidarność” o podzielenie się swoim najcenniejszym darem.

Przypomnijmy, że XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dowód pamięci i szacunku dla Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego nauk ustanowił sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Co roku nawet 500 000 osób oddaje krew, z czego honorowi krwiodawcy czynią to kilkukrotnie w ciągu roku. Jednorazowo bezpiecznie można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Oddając krew prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa „S”.

Zgłoś się:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
80-210 Gdańsk
ul. J. Hoene Wrońskiego 4

REJESTRACJA DAWCÓW
poniedziałek-piątek 7.15 do 16.30
sobota 7.15 do 12.15

tel.  058 520 40 10
mail: info@krew.gda.pl

zdjęcie: www.krew.gda.pl
Download PDF
Powrót Drukuj stronę