Pikiety branżowe na początek Dni Protestu

Ogólnopolskie Dni Protestu „Dość lekceważenia społeczeństwa” rozpoczęły się 11 września pikietami pracowników i związkowców z poszczególnych branż przed siedzibami 6 ministerstw.

Postulaty Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”:

1. Wnosimy o przedstawienie programu Rządu RP dla przyszłości przemysłu stoczniowego w Polsce, mającego na celu przeciwstawienie degradacji przemysłu stoczniowego (stocznie produkcyjne, remontowe, produkcja na potrzeby MON).

2. Wnosimy o ułatwienie dostępu do kredytowania realizowanych kontraktów i uznanie, że gwarancje kredytowe (KUKE) nie będą uważane jako niedozwolona pomoc publiczna, wnosimy o zmianę takiego podejście zarówno Rządu RP, jak i Komisji Europejskiej.

3. Wnosimy o przywrócenie uprawnień emerytalnych do wcześniejszego przejścia na emeryturę w zawodach stoczniowych.

4. Podjęcie ostatecznych działań przez Skarb Państwa w celu uniknięcia upadłości Stoczni Gdańsk poprzez zgodę na leasing zwrotny na majątku stoczni.

5. Pomoc w negocjacjach zmodyfikowanego programu restrukturyzacji stoczni z Unią Europejską.

Postulaty Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego:

1. Domagamy się rzeczywistego dialogu społecznego, także na poziomie organów prowadzących, w tym w sprawie czasu pracy nauczycieli specjalistów.

2. Za niezbędne uznajemy zapewnienie uczniom w każdej szkole opieki medycznej, pedagogicznej, psychologicznej oraz doradztwa zawodowego.

3. Domagamy się zapewnienia godnego poziomu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oświaty.

4. Uważamy, że konieczne jest zapewnienie właściwego procesu wdrażania obecności sześciolatków w szkołach, a także powszechnej edukacji przedszkolnej oraz wprowadzenie górnej liczebności uczniów w oddziałach na wszystkich poziomach edukacyjnych.

5. Akcentujmy znaczenie działań na rzecz obniżenia do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej.

6. Respektowania wyników badań Instytutu Badań edukacyjnych dotyczących czasu pracy nauczycieli (46 godz. 40 min.).

7. Zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli.

Postulaty branżowe sektora przemysłu spożywczego i hotelarstwa:

  1. Eliminacja zatrudnienia w sektorze produkcji żywnościpoprzez agencje pracy, co wyeliminuje pogarszanie jakości produktu i da szanse utrzymania miejsc pracy oraz odzyskanie rynków eksportowych (eliminacja afer żywnościowych).
  2. Odbudowanie dialogu branżowego, co wyeliminuje zatrudnianie w szarej strefie, dumping socjalny i społeczny.
  3. Promocja polskiej żywności.
  4. Ograniczenie zatrudnienia w niedziele i święta w przetwórstwie – z wyjątkiem prac sezonowych przetwórstwa owoców i zbóż.
  5. Obniżenie wieku emerytalnego w zawodach przetwórstwo owoców i warzyw oraz piekarz, gdzie występują warunki pracy uciążliwe dla zdrowia: wilgotność, zmiany temperatur, chłodni.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę