Solidarność z Ukrainą! W sobotę przyjdź na pikietę w Gdańsku!

NSZZ „Solidarność” organizuje w sobotę 15 marca pikietę Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Nie możemy być obojętni wobec agresywnych poczynań Rosji wobec Ukrainy. Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję o zamanifestowaniu naszego zaniepokojenia dramatyczną sytuacją za naszą wschodnią granicą i protestu wobec agresji na Ukrainę.

Konsulat rosyjski przy ul. Batorego 15 w Gdańsku Wrzeszczu będzie pikietowany 15 marca od godz. 11.

Prosimy wszystkich, którym droga jest sprawa wolności i pokoju, członków „Solidarności”, jej sympatyków oraz wszystkich niezrzeszonych, którym leży na sercu niepodległość Ukrainy do udziału w sobotniej manifestacji w Gdańsku. Nie możemy być bierni w momencie największego od dziesięcioleci kryzysu międzynarodowego.

Apelujemy do organizacji zakładowych Związku o przesyłanie na adresy gdańskiego konsulatu Federacji Rosyjskiej na ręce konsula Alexandra Karachevtseva i warszawskiej Ambasady Federacji Rosyjskiej protestów przeciwko zbrojnemu zaangażowaniu Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy.

Ukraina odzyskała niepodległość w następstwie rewolucji „Solidarności”. To Polacy walnie przyczynili się do rozpadu bloku wschodniego. Polska 2 grudnia 1991 r., jako pierwsze państwo świata, uznała niepodległość Ukrainy. Był to niezwykle ważny gest, który nieodwracalnie pieczętował rozpad ZSRS i przerzucał pomost do wschodniego sąsiada, z którym łączy nas wspólna historia. Polska stała się adwokatem niepodległości tego wielkiego kraju. I to niezwłocznie po tym, jak 1 grudnia 1991 r. w referendum 90 proc. mieszkańców Ukrainy opowiedziało się za niepodległością.

NSZZ „S” zawsze wspierał dążenia niepodległościowe w krajach bloku wschodniego, poczynając od jednego z najważniejszych dokumentów Związku, czyli Posłania I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej z wyrazami poparcia dla robotników w krajach zdominowanych przez Związek Sowiecki.

Apelujemy o przesyłanie protestów przeciwko zbrojnemu zaangażowaniu Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy:

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę