Pikieta przeciwko utrudnianiu działalności związkowej

Pikieta przeciwko dyskryminacji pracowników Igloport sp. z o.o. za działalność związkową stanie w poniedziałek 19 października br. rano przed siedzibą firmy przy ul Polskiej 20 w centrum gdyńskiego portu.

Zaprotestujemy w ten sposób przeciwko planom zwolnienia przewodniczącej KZ NSZZ „Solidarność”. To już druga próba pozbycia się z firmy aktywnej przewodniczącej naszego Związku.

Naszym zdaniem działania prawodawcy naruszają godność członków Związku, prawa pracownicze i związkowe. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Igloport sp. z o.o. złożyła już doniesienie do prokuratury w związku z podejrzeniem utrudniania działalności związkowej i dyskryminacji pracowników za przynależność związkową. Postępowanie sprawdzające prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gdyni.

Wyjazd na pikietę w poniedziałek o godz. 7. sprzed siedziby ZRG NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę