Pikieta pracowników Makro, bo pracodawca „okopany”

19 sierpnia w niedzielę wolną od handlu, w godz. 12-14 na parkingu przed Centrum Wsparcia Biznesu w Warszawie (Aleja Krakowska 61) członkowie „Solidarności” z Makro Cash and Carry Polska SA organizują wiec. Podczas protestu związkowcy m.in. przeczytają memorandum do Zakładu Makro Polska S.A.

O planowanej akcji poinformował Daniel Cichocki, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Z kolei jak podaje Robert Szmagaj, przewodniczący KZ NSZZ „S” w tej sieci handlowej powód protestu to zakończenie fiaskiem rozmów płacowych, mimo, że Komisja Zakładowa wyraziła dobrą wolę proponując przedłużenie negocjacji. Brak jest też przedstawienia kontrpropozycji na związkowe postulaty.

– Pracodawca „okopał się” na stanowisku, że nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek regulacji płacowych, oczekując od nas propozycji postulatów, które nie są związane z budżetem Pracodawcy, co jest czystą abstrakcją, bo obojętnie jaką zastosujemy formę naszych oczekiwań, zawsze będzie to powiązane z budżetem – argumentują związkowcy.

Związkowcy z „S” w Makro domagają się wzrostu płac o 400 zł brutto dla każdego pracownika z możliwością negocjacji, by przybliżyć wynagrodzenia do średniej krajowej tego sektora oraz dodatek stażowy stanowiący 1 proc. aktualnej płacy minimalnej, wypłacanej co miesiąc za każdy rok przepracowany po okresie pięcioletniej karencji.

W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Makro Cash and Carry Polska S.A. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o wsparcie frekwencyjne akcji protestacyjnej w dniu 19 sierpnia br. (niedziela) w godzinach 12.00-14.00 w Warszawie.

Komisja Zakładowa podejmuje protest w związku z brakiem dialogu ze strony pracodawcy, zamrożeniem wynagrodzeń, przeciążeniem obowiązkami w związku z niechęcią pracodawcy do zwiększenia zatrudnienia oraz umniejszaniem roli związków zawodowych w zakładzie pracy.

Wyjazd autokaru o godz. 6.00 spod siedziby Zarządu Regionu.

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na numer tel. 58/308-44-54.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę