Pierwszy rok Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu zbiera się we wtorek 20 grudnia br. o godz. 13 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 14 grudnia ub.r.

Zgodnie z ustawą z lipca 2015 roku, która otwierała nowy rozdział w instytucjonalnym dialogu społecznym, prezydent RP w październiku 2015 r. powołał Radę Dialogu Społecznego.

Na szczeblu województw to marszałek województwa np. pomorskiego powołuje Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Zadaniem WRDS jest prowadzenie dialogu pracowników, pracodawców, strony rządowej oraz samorządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

Do WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk:

 1. W istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa,
 2. W sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego,
 3. W sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa,
 4. W sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa,
 5. W sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.

Pierwsze posiedzenie plenarne pomorskiej WRDS odbyło się 14 grudnia 2015 r. Na tym spotkaniu marszałek Mieczysław Struk wręczył powołania członkom Rady.

Na pierwszą, roczną kadencję, przewodniczącym został wybrany marszałek Mieczysław Struk. Wśród zastępców przewodniczącego był Krzysztof Dośla, lider ZRG NSZZ „Solidarność”.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Strona rządowa:

 1. Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski;
 2. Maria Opinc-Bennich – Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego;
 3. Gabriela Konarzewska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Strona pracowników:

 1. Kazimierz Schreiber – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 2. Franciszek Potulski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 3. Bolesław Zasada – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 4. Bolesław Telega – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 5. Stanisław Taube – Forum Związków Zawodowych;
 6. Czesław Kościerzyński – Forum Związków Zawodowych;
 7. Krystyna Dębkowska – Forum Związków Zawodowych;
 8. Katarzyna Leszcz-Cimoszko – Forum Związków Zawodowych;
 9. Krzysztof Dośla – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność”;
 10. Bogdan Olszewski – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność”;
 11. Zbigniew Koban – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność”;
 12. Stanisław Szukała – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  „Solidarność”.

Strona pracodawców:

 1. Jolanta Szydłowska – Konfederacja Lewiatan;
 2. Zbigniew Canowiecki – Konfederacja Lewiatan;
 3. Piotr Soyka – Konfederacja Lewiatan;
 4. Maciej Dobrzyniecki – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
 5. Stefan Lubawski – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
 6. Zbigniew Paszkowicz – Związek Pracodawców Bussines Centre Club;
 7. Jan Zarębski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Paweł Pettke – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. Jacek Szubstarski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Wiesław Szajda – Związek Rzemiosła Polskiego;
 11. Zbigniew Stencel – Związek Rzemiosła Polskiego;
 12. Dariusz Gobis – Związek Rzemiosła Polskiego.

Strona samorządowa:

 1. Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego;
 2. Janina Kwiecień – starosta powiatu kartuskiego;
 3. Roland Budnik – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Przypomnij, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Stronę pracowników w WRDS reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które

 • zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami;
 • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę