Pierwsze spotkanie związkowe w nowym roku szkolnym

Planowane zmiany w systemie oświaty były głównym tematem dyskusji podczas pierwszego po wakacjach posiedzenia Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 13 września w Sali Akwen. Wiele pytań kierowano do Moniki Kończyk, Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty uspokajała związkowców, że planowane zmiany nie mają mieć charakteru rewolucji, a bardziej koniecznej do przeprowadzenia ewolucji. W ciągu kilku najbliższych dni zaprezentowany zostanie prawdopodobnie przez MEN projekt ustawy ustrojowej. Wtedy zapewne będzie można uzyskać odpowiedzi na wiele zadawanych dziś przez nauczycieli pytań.

– To niezwykle trudny rok dla środowiska nauczycielskiego – mówił Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. – Otrzymujemy informacje, że część nauczycieli z obawy przed utratą pracy jest na zwolnieniach lekarskich. Mamy także niepokojące sygnały ze szkół dotyczące zobowiązania nauczycieli do pracy w ramach świadczenia dodatkowych nieodpłatnych godzin. Artykuł 42 to bubel prawny.

Przewodniczący Sekcji przypomniał, że zbierane są ankiety ze szkół naszego regionu dotyczące problemu świadczenia nieodpłatnych godzin przez nauczycieli. Wielu nauczycieli wskazywało, że problemem może być udokumentowane potwierdzenie, że nauczycieli zmusza się do dodatkowej pracy za darmo. W sytuacji bowiem, gdy dyrektor zadaje na zabraniu nauczycielom pytanie: „czy ktoś z państwa podejmie się poprowadzenia dodatkowych zajęć z ….”, nauczyciel z obawy o utratę pracy sam się zgłosi do jej wykonania. Dochodzi nawet do kuriozalnych przypadków, kiedy nauczyciel zastanawia się, czy dwie godziny dodatkowej pracy to wystarczający argument do przekonania do siebie dyrektora. Inny nauczyciel może przecież zaproponować np. cztery godziny nieodpłatnej pracy. W szkołach, które działają na terenach, gdzie jest duże bezrobocie ten problem nie jest jednostkowy.

– Nie mogę interweniować, jeśli nie mam udokumentowanych przykładów, ze nauczyciel jest zmuszany do dodatkowej nieodpłatnej pracy – mówiła z kolei Monika Kończyk. – Namawiam jednak do zrobienia na przykład zdjęć telefonem komórkowym, kiedy takie zajęcia znajda się w grafiku.

Wiele pytań dotyczyło także awansu nauczycieli, arkuszy organizacyjnych i konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. Z uwagi na fakt, że na wiele pytań nie można było jeszcze uzyskać odpowiedzi, przewodniczący Sekcji Wojciech Książek zaprosił Monikę Kończyk, Pomorskiego Kuratora Oświaty na kolejne zebranie Rady Sekcji, które ma się odbyć 11 października.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę