Pierwsze posiedzenie Rady Sekcji Oświaty

Ważne, żeby zawsze szukać porozumienia. Nawet wtedy, kiedy sytuacje są trudne. Bo tylko wtedy można znaleźć jakieś rozwiązanie. Takiej umiejętności wam wszystkim życzę podczas pracy w nowej kadencji – mówił podczas pierwszego posiedzenia Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 13 maja w Sali Akwen, jej przewodniczący Wojciech Książek.

fot. Olga Zielińska

 

Rada Sekcji zaaprobowała wybór prezydium przyjętego przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego. W jego skład oprócz przewodniczącego Wojciecha Książka weszli: Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego Sekcji, Anna Kocik, zastępca przewodniczącego Sekcji i skarbnik, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, sekretarz Sekcji, Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska i Maciej Werra.

Rada Sekcji omówiła dokumentację powyborczą WZD oraz zajęła się trybem dalszej pracy. Przyjęto m.in. stanowisko ws. Emerytur nauczycielskich. „Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” RG – popierając Oświadczenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” – wyraża zaskoczenie decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja br., w której odrzuca się skargę m.in. Komisji Krajowej NSZZ „S” w sprawie zasadności podwyższenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia” – czytamy w stanowisku.

Rada Sekcji przyjęła m.in stanowiska w sprawie zwiększenia nakładów na oświatę, wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, nieuzasadnionej prywatyzacji oświaty, liczebności uczniów w klasach i grupach, organizacji świetlic szkolnych i wychowania patriotycznego w szkołach.

Przyjęto także m.in. uchwały ws. Obrony karty Nauczyciela, dodatkowych niepłatnych obowiązkowych godzin, obowiązkowych badań medycznych nauczycieli oraz m.in. apele ws. wstępowania do „Solidarności”,  przeciwdziałania zwolnieniom nauczycieli.

Członkowie Rady Sekcji zajęli się także omówieniem regulaminu Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkoły podstawowej, organizowanego w trzydziesta rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji przypomniał apel o wpłaty na XII już edycję Funduszu Stypendialnego.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę