Pierwsza uchwała młodej „Solidarności” Regionu Gdańskiego

Podczas zebrania 18 grudnia młodzi członkowie „Solidarności” oficjalnie powołali do życia Regionalną Sekcję Młodych.

Uchwała, podjęta jednomyślnie, zostanie przekazana do Zarządu Regionu Gdańskiego wraz z wnioskiem o zarejestrowanie.

Dotychczas Sekcja koncentrowała się głównie na pozyskiwaniu kolejnych członków. Teraz, kiedy została powołana do życia oficjalną uchwałą, będzie mogła podejmować nowe zadania.

Ustalono, że 18 stycznia o godzinie 16 odbędzie się zebranie wyborcze, podczas którego zostaną wyłonione władze Sekcji.

Paweł Dziwosz, przewodniczący Komisji Zakładowej w Federal Mogul Bimet SA, ogłosił, że w dniach 16 – 18 marca 2016 roku w Jastrzębiej Górze odbędzie się druga część szkolenia na temat rozwoju związku. Wszyscy działacze i członkowie „Solidarności” niemający więcej niż 35 lat mogą uważać się za zaproszonych.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę