Pielgrzymka z Krzyżem od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki do parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku

Krzyż poświęcony na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest już w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Emaus.

13 – 14 sierpnia odbyła się pielgrzymka z Krzyżem, która prowadziła od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu do kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu. W pielgrzymce z Warszawy uczestniczyło 48 osób, na czele z Janem Marczakiem, przyjacielem ks. Jerzego, a także siostrzenicą  ks. Jerzego, która przekazała urnę z ziemią z grobu ks. Jerzego. W samym Gdańsku natomiast dołączyła około  50-osobowa grupa pielgrzymów.

Zdjęcia: Paweł Glanert

Krzyż „Zło dobrem zwyciężaj” poświęcony był 23 kwietnia 2016 roku, w imieniny bł. ks. Jerzego w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 13 sierpnia pielgrzymi dotarli z nim do bazyliki św. Brygidy. Nieprzypadkowo wybrano to właśnie miejsce. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko był kilkakrotnie w bazylice, znajduje się tam także epitafium błogosławionego Kościoła katolickiego Jerzego Popiełuszki w symbolicznym grobie oraz jego relikwie. Krzyż „Zło dobrem zwyciężaj” przez noc przebywał w bazylice św. Brygidy.

14 sierpnia br., w 36 rocznicę rozpoczęcia strajków ,,Sierpień 1980″, o godz. 10 wyruszyła droga krzyżowa, w której uczestniczyło około stu osób. Droga krzyżowa prowadziła od bazyliki św. Brygidy, (stacja pierwsza była przy pomniku prałata Henryka Jankowskiego, kolejne m.in. na Placu Solidarności przy Pomniku Poległych Stoczniowców, na Górze Gradowej) poprzez Kartuską aż do kościoła św. Franciszka z Asyżu, gdzie również znajdują się relikwie pierwszego stopnia bł. ks. Jerzego.

Przy pomniku Poległych Stoczniowców pielgrzymi modlili się za zabitych stoczniowców w grudniu 1970 roku, ofiary stanu wojennego oraz nawiązano do 36 rocznicy rozpoczęcia strajków.

Z kolei przy zbiegu ulic Gradowej i Henryka Dąbrowskiego obok cmentarza garnizonowego przypomniano ofiary komunizmu Inkę i Zagończyka, których zamordowano i bezimiennie pogrzebano na tym cmentarzu. Na Górze Gradowej przy Krzyżu Milenium natomiast w modlitewnym wezwaniu przypomniano 1050 rocznicę chrztu Polski i 1000 lecie Gdańska.

Uroczyste umieszczenie Krzyża przed kościołem św. Franciszka z Asyżu poprzedziła msza święta, którą koncelebrował franciszkanin o. Marek Janus. Podczas homilii tłumaczył znaczenie Krzyża w historii w życiu człowieka. Wspominał także życie bł. ks. Jerzego, a także fakty związane z jego pobytem w Gdańsku.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe organizacji związkowej ze Stoczni Gdańskiej, Remontowa Shipbuilding, Zarządu Portu Gdańsk oraz Huty Warszawa.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę