Pielgrzymka drogowców

Prezydium Krajowej Sekcji Drogownictwa NSZZ „Solidarność” zaprasza członków naszego Związku z branży drogowo-mostowej i ich rodziny na Pierwszą Ogólnopolską Pielgrzymkę Drogowców, która odbędzie się w niedzielę 8 października 2017 roku w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej.

Pielgrzymka do Czarnej Madonny jest organizowana pod patronatem Andrzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Porządek niedzielnej pielgrzymki:

godz. 13 – spotkanie integracyjne w Auli ojca Kordeckiego na Jasnej Górze

godz. 14 – msza święta w intencji pracowników drogownictwa i ich rodzin

– Pielgrzymka jest wyrazem wdzięczności naszego środowiska za łaski, których doznaliśmy i doznajemy od Bożej Opatrzności, za trud nasz codzienny włożony w budowę i utrzymanie dróg. Przed tron Królowej Polski będziemy zanosić prośby o wstawiennictwo u Najwyższego o bezpieczeństwo i pomyślność w naszych działaniach – mówi zachęcając do udziału w pielgrzymce Monika Berej, z-ca przewodniczącego krajowej sekcji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę